..:: Miasto Radom ::..


Ciekawe strony o Radomiu:

radom.pl
radom.ws
kochamradom.pl
wojewodztwo.radom.pl
radom.com.pl
killer.radom.net


RADOM - XII wieków tradycji

Historia


Początki Radomia giną w mroku dziejów. Wiadomo na pewno, że już w VIIIw istniała stała osada. W Xw powstaje gród obronny, a miasto staje się siedzibą kasztelanii. Radom był juz wówczas znaczącym grodem. Swiadczy o tym np. fakt, że Król Bolesław Wstydliwy tytułował się jako 'książę krakowski, sandomierski, radomski i lubelski'. Około XIVw miejsce kasztelani zajęły powiaty. Radom stał sie stolicą jednego z nich. Jego obszar sięgał dzisiejszych Starachowic i Skarżyska na południu oraz rzeki Radomki od strony północnej. Miasto juz w XIIIw uzyskuje prawa miejskie.
Nowy etap rozwoju rozpoczyna się wraz z lokacją Nowego Radomia na wschód od dotychczasowego miasta. Związane jest to z inwestycyjną polityką Kazimierza Wielkiego. Król ów wznosi nie tylko samo miasto, ale także Zamek Królewski, okazały ratusz oraz kościół farny. Całość opasana zostaje murem z kilkudziesięcioma basztami i trzema bramami zorientowanymi na trakty lubelski, piotrkowski oraz krakowsko-iłżecki.
W czasach I Rzeczypospolitej w Radomiu mają miejsce liczne doniosłe wydarzenia jak np. uchwalenie konstytucji 'Nihil Novi' (1505r). W XVII-XVIIIw Radom był siedzibą Koronnego Trybunału Skarbowego oraz sądu ziemskiego dla powiatów chęcińskiego, opoczyńskiego i radomskiego.
Po rozbiorach Radom staje się stolicą cyrkułu a następnie departamentu obejmującego m.in tereny dzisiejszego powiatu kieleckiego. W następstwie ustaleń Kongresu Wiedeńskiego Radom wchodzi w skład podporządkowanego Rosji Królestwa Polskiego. Miasto staje się wówczas stolicą zrekonstruowanego Województwa Sandomierskiego (pózniejszej guberni Radomskiej).
Gubernia Radomska
w 1846r
Już w początkach XIXw powstaje w Radomiu Teatr. W latach międzywojennych miasto wchodzi w skład Centralnego Okręgu Przemysłowego co sprzyja rozwojowi gospodarczemu. W tym też okresie pojawiają się zalążki szkolnictwa wyższego w postaci filii Wyższej Szkoły Muzycznej.
We wrześniu 1939r w okolicach Radomia maja miejsce liczne bitwy między nacierającymi niemieckimi kolumnami pancerno-motorowymi a wycofującymi sie oddziałami armii 'Prusy'. W okresie okupacji w Radomiu ustanowiona zostaje siedziba dystryktu. To sprawia, że terror okupanta daje sie tutaj odczuć wyjątkowo mocno. 17 stycznia 1945r Radom zostaje wyzwolony z rąk niemieckich w brawurowym ataku ugrupowania pancernego płk. Orłowa.
Pierwsze 30 lat okresu powojennego to okres stagnacji spowodowany drenażem miasta ze strony wspieranego przez władze komunistyczne ośrodka kieleckiego. Wypracowywane przez przemysł radomski środki inwestowane są w Kielcach. Wskutek starannie zaplanowanej akcji deprecjonowania rangi miasta Radom nie może doczekać się rekonstrukcji stałego teatru, tamowany jest rozwój szkolnictwa wyższego. Nie mogą powstać m.in filharmonia i Uniwersytet. Poprawę sytuacji przynosi dopiero odtworzenie w 1975r Województwa Radomskiego.
W 1976r Radom zasłynie jako miejsce protestu robotniczego przeciw władzy komunistycznej. Skutki tego protestu są jednak opłakane. Na miasto spadają represje. Zamykany jest dopływ środków na podstawowe inwestycje. Do dziś Radom nie doczekał się rekompensaty za tamte sankcje. To sprawia, że w dobie przemian ustrojowych lat 90-tych miasto nie może skutecznie pozyskiwać inwestorów. Upada znaczna część przemysłu.
Radom pozostaje jednak liczącym się ośrodkiem jako naturalna stolica Regionu. W ostatnim czasie pojawiają się pierwsze symptomy poprawy sytuacji miasta: powstała specjalna strefa ekonomiczna, rozwija się szkolnictwo wyższe, pojawiają sie kolejne instytucje rangi regionalnej. Najpózniej wiosną 2007 ruszy port lotniczy Radom-Sadków obługujący nie tylko Ziemię Radomską, ale także lubelszczyznę, region łódzki, Mazowsze i Ziemię Sandomierską.

Radom dziś ...


Urząd Miasta Radomia jako jeden z nielicznych w Polsce może poszczycić się certyfikatem ISO. Radom jest zwycięzcą konkursu 'Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji 2003'. W plebiscycie 'Profesjonalna Gmina Przyjazna Inwestorom 2004' Radom zajął 5 miejsce wyprzedzając m.in. Łódz, Szczecin, Lublin i Kielce.
Radom jest od kilku już lat organizatorem największych w tej części europy pokazów lotniczych 'AirShow'.


Co warto zobaczyć w Radomiu?


Struktura zabudowy Radomia pozwala z niesłychaną czytelnością poznać poszczególne fazy rozwoju miasta. Spacer proponujemy zacząć od grodziska 'Piotrówka' położonego nieopodal rzeki Mlecznej. Na sąsiadującym wzniesieniu, na którym niegdyś znajdowała się osada staroradomska stoi do dziś kościół św. Wacława (drugie od góry zdjęcie po lewej) fundowany najprawdopodobniej pod koniec XIIIw. Stamtąd ulicą Staromiejską wybitą przez austriaków na przełomie XVIII i XIXw dochodzimy do miasta Kazimierzowskiego. Uwagę zwracają liczne elementy starej, średniowiecznej zabudowy: fragmenty zamku królewskiego, kościół farny św. jana Chrzciciela (pierwsze od góry zdjęcie po lewej), pozostałości szkoły przykościelnej odkryte podcas prac archeologicznych w 2005r, elementy dawnych murów miejskich wraz z jedną basztą i fragmentem bramy iłżeckiej. Przebywając na terenie Miasta Kazimierzowskiego warto zwrócić uwagę na stare kamienice mieszczańskie (najstarsze pochodzą z XVIIw - p. trzecia fotografia od góry po lewej stronie), kolegium pijarów z XVIIIw (obecnie muzeum - p. czwarta fotografia od góry po lewej stronie), romantyczny ratusz z poł. XIXw oraz kościoł ewangelicki.
Z Miastem Kazimierzowskim sąsiaduje Stary Ogród założony w pocz. XIXw oraz zespół zabudowy placu przedbramnego (obecnie plac Kazimierza Wielkiego) obejmujący kompleks obiektów bernardyńskich (unikatowy obiekt w skali kraju), kościół św. Trójcy z XVIIw oraz zwarty ciąg XIX-wiecznych, klasycystycznych kamienic.
Z placu przedbramnego wychodzi dawny trakt warszawski, przy którym stoją interesujące obiekty wzniesione w XIXw - m.in poczta, loża masońska, resursa obywatelska. Podążając z kolei w kierunku wschodnim wkraczamy na dawny trakt lubelski, gdzie podziwiać można wielkomiejską, XIXw zabudowę ulic Żeromskiego, Moniuszki, Piłsudskiego, Sienkiewicza i innych (piąte od góry zdjęcie po lewej). Najciekawszym jednak obiektem w tej części miasta jest gmach Komisji Województwa Sandomierskiego wzniesiony wg. projektu A.Corazziego. Z gmachem sąsiaduje Park Tadeusza Kościuszki założony w połowie XIXw. Zamknięciem kompleksu parkowego od strony południowej jest Katedra Radomska wybudowana w stylu neogotyckim.
Dalej na południe od traktu lubelskiego rozciąga się dzielnica przydworcowa z dominującym gmachem dworca głównego PKP. Przez dzielnicę tę biegnie park Planty, którego projekt sięga jeszcze XIXw. Godny uwagi jest także budynek dawnej elektrowni (pierwszej w tzw. kongresówce!), w którym powstaje obecnie Muzeum Sztuki Nowoczesnej (szóste od góry zdjęcie po lewej).
Ciekawe obiekty drewnianej architektury wsi regionu radomskiego podziwiać można w Skansenie przy ul. Szydłowieckiej (ostatnie od góry zdjęcie po lewej).


Uczelnie Wyższe:


- Politechnika Radomska
- Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (filia)
- Uniwersytet Warszawski (filia)
- Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego (filia)
- Akademia Medyczna (filia)
- Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (filia)
- Wyższe Seminarium Duchowne
- Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Srodowiska
- Wyższa Szkoła Finansów i Bankowości
- Wyższa Szkoła Biznesu
- Wyższa Szkoła handlowa
- Wyższa Szkoła Inżynierska Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
- Kolegium Języka Polskiego
- Kolegium Języków Obcych

Prasa radomska:

Gazeta w Radomiu
Życie Radomskie
Tygodnik Radomski

Telwizja i Radio:

TV Dami Radom
Radio Eska Radom
Radio Plus Radom

Tu też warto kliknąć: