Radomskie Inwestycje - www.inwestycje.radom.pl

   strona główna      nowości      dla inwestora      linki      forum      redakcja         
 Gmachy publiczne
 Nauka i oświata
 Kultura i rozrywka
 Rewitalizacja starówki
 Sport i rekreacja
 Mieszkania
 Usługi i handel
 Przemysł
 Transport i komunikacja
 Inne
 Projekty niezrealizowane
Co nowego?
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach pojawiających się w naszym serwisie wpisz poniżej swój adres e-mail a następnie kliknij przycisk 'zamawiam':

   Radom - idealne miejsce na inwestycje. Najlepiej świadczy o tym stale rosnąca liczba inwestorów lokujących tutaj pieniądze. W naszym serwisie omówione zostały ważniejsze radomskie inwestycje od roku 2004 począwszy.
   Dlaczego Radom jest atrakcyjnym miejscem do inwestowania?

Położenie

   Radom jest największym miastem w widłach Wisły i Pilicy. Leży na skrzyżowaniu trzech arterii drogowych: międzynarodowych tras E7 Gdańsk-Warszawa-Kraków-Czechy (przyszła droga ekspresowa S7) i E-371 Radom-Rzeszów-Słowacja oraz trasy nr12 leżącej na szlaku Berlin-Kijów (przyszła droga ekspresowa S12).
   Radom jest także ważnym węzłem kolejowym posiadającym bezpośrednie połączenia z Warszawą, Łodzią, Krakowem i Lublinem. Z Centralną Magistralą Kolejową Radom sprzęgnięty jest za pośrednictwem węzła w Idzikowicach, zaś z magistralą Poznań-Warszawa-Terespol poprzez węzeł w Dęblinie.

 

   Radom posiada lotnisko o dobrych parametrach technicznych na którym planuje się uruchomienie regularnej komunikacji pasażerskiej oraz terminala Cargo.

 

Administracja, finanse

   Radom jest siedzibą licznych instytucji o zasięgu regionalnym i ponadregionalnym - m.in.: Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (działającej na terenie województw mazowieckiego i świętokrzyskiego), Mazowieckiego Urzędu Skarbowego obsługującego duże podmioty z całego wojewóztwa, Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej Policji, Polskich Sieci Elektroenergetycznych 'Wschód' (działających na terenie województw mazowieckiego, lubelskiego i świętokrzyskiego), Urzędu Transportu Kolejowego (któremu podlegają województwa mazowieckie, łodzkie i podlaskie), Sądu Okręgowego i wielu innych.

 
Warto inwestować w Radomiu

   Urząd Miasta Radomia jako jeden z nielicznych w Polsce może poszczycić się certyfikatem ISO. Radom jest też m.in laureatem plebiscytu 'Ranking samorządów 2005 organizowanego przez redakcję 'Rzeczypospolitej'. W plebiscycie 'Gmina Fair Play 2005' Radom otrzymał tytuł 'Złota Lokalizacja Biznesu'.

Tereny pod inwestycje

   W Radomiu przygotowano szereg lokalizacji pod najprzeróżniejsze inwestycje. Wiele z nich znajduje się na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Szczegółowych informacji udziela Urząd Miasta Radomia.

Radom akademicki

   W Radomiu działa kilkanaście wyższych uczelni i szereg innych placówek naukowych. Najstarsza jest Politechnika Radomska kształcąca m.in. na unikatowych w skali Polski i UE kierunkach (technologia obuwia, technologia garbarstwa i inne). Politechnika plasuje się w ściślej czołówce polskich uczelni pod względem inwestycji w bazę naukowo-dydaktyczną.

 

Ekologia

   Rozwojowi gospodarczemu Radomia towarzyszy dbałość o środowisko naturalne. Radomska oczyszczalnia ścieków jest systematycznie modernizowana. Miasto jest uczestnikiem pilotażowego programu w zakresie racjonalizacji gospodarki wodą. Prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów. Wysypisko radomskie jest wyposażone w monitoring oraz instalację do odzysku biogazu zasilającego elektrownię zbudowaną przy finansowym udziale NFOS. W roku 2006 rozpocznie się budowa zakładu utylizacji biologicznej odpadów współfinansowana z funduszy ISPA. Trwa realizacja kolejnych ciągów zieleni miejskiej, budowane są ścieżki rowerowe.
Znajome seriwsy: Programy Za Darmo - Impression - Praca dla informatyków - Nieruchomości - Mechaniczne systemy na FW20